2. juledag (Stefanusdagen)

 

 

 

Den hellige Stefan regnes som kirkens første martyr. Han var diakon og hadde fått i oppdrag av apostlene og dele ut mat blant menighetens fattige. Vi kan lese om han i Apg 7. 59. Han ble falskt anklaget og dømt til døden ved steining.