Hovedside_faste|


Askeonsdag

Fra gammelt av er dette en offentlig botsperiode for den som hadde gjort seg skyld i en alvorlig synd, tok fra gammelt av til ved begynnelsen av fastetiden. De tok da på seg botsklær, og ble overstrødd med aske. Å skille mellom synd er vanskelig, da Gud er ren og ikke tåler synd. Det var derfor Jesus ble sendt til oss, for å gjøre opp vår synd. Askonsdag er starten på fasten, der mange kristne i dag gjerne legger om kostholdet, kutter ut TV titting e.l.

Vi finner henvisninger også til dette i Bibelen, Matt 11, 21.

Senere har en skikk med å skrive et askekors i pannen slått gjennom mer eller mindre en rekke steder.