Treenigheten hovedside


Bots- og bededag

Det sies må være keiser Theodosius den store (død 359) som skal være den første som mente at man måtte påby en kristen botsdag. I 1668 ble det bestemt av en kongelig forordning at det skulle være en fats bots- og bededag i Danmark-Norge.

I gudstjenesten denne dagen møter vi en spesiell liturgi. Alt som foregår er preget av alvor, og ledd som uttrykker glede er byttet ut med ledd som understreker bønn og bot.