Pinse hovedside


Kristi Himmelfartsdag

Kristi himmelfartsdag er 40 dager etter Kristi oppstandelse og faller alltid på en torsdag.

Jesus hadde levd et liv, geografisk og historisk bundet til en bestemt tid og et bestemt område. I og med himmelfarten ble han hevet over tid og rom. Han kan være alle steder på en gang. Han har all makt i himmel og på jord. Men himmelen kan ikke stedfestes. Himmelen er der Gud er.

Mark. 16, 19
Luk 24,51
Apg 1,9