Skjærtorsdag|Påske hovedside|Tradisjoner Langfredag|Påskesalmer|


Langfredag

Dette er en spesiell dag i kirkeåret. det er den eneste dagen da den liturgiske fargen svart kan velges. Ved korsfestelsen oppfylte Jesus blant annet denne profetien: Jes 53, 3.5; Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi akulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom."

Hele lidelseshistorien på langfredag finner du her; Matt 27.