Hovedside faste|


Maria budskapsdag

Denne dagen var helligdag frem til 1770, da ble den lagt til femte søndag i faste. I 1977 ble det bestemt at Maria budskapsdag skal falle på søndagen nærmest 25. mars. Evangeliet på denne dagen, er hentet fra Luk 1. 26-28, og handler selvsagt om da Maria fikk bud om at hun skulle bli mor.

Plasseringen på 25. mars blir naturlig ut fra at vi vet at et svangerskap varer ca ni måneder.