Treenigheten hovedside|Tradisjoner Olsok|


Olsok

Olsok feires den 29. juli og var Olav  den helliges dødsdag. I katolsk tid ble dagen feiret under stor tilstrømmomg av pilegrimer til Nidaros.

Olav Haraldson (Olav den hellige) døde i slaget på Stiklestad i 1030.

Han ble tidlig minnet som kristningskongen og helgenkongen. Mange kilder ble ment å ha undergjørende virkning etter at han hadde drukket av dem, vasket seg i dem, eller fordi han hadde skapt selve kilden.