Tabell kirkeåret|


Om kirkeåret

Kirkeåret er delt inn i dager og perioder som følger Det Nye testamentet når det gjelder livet og virksomheten til kirkens grunnlegger, Jesus Kristus.

Vi deler kirkeåret inn i to halvår, festhalvåret fra jul til og med pinse og det festløse halvår, som også kalles veksttiden. Hver helligdag har sine bestemte bibeltekster.

I festhalvåret får vi høre om Jesu liv og hva han gjorde. I resten av kirkeåret får vi høre hva Jesus forkynte og om menighetenes oppgave i verden. 

Kirkeåret begynner med første søndag i advent, som enten er siste søndag i november eller første søndag i desember.