Palmesøndag|Langfredag|Tradisjoner Skjærtorsdag|Påske hovedside|Påskesalmer|

 


Skjærtorsdag

Skjærtorsdag feires til minne om at Jesus spiste påskemåltidet sammen med disiplene sine. Før de skulle spise, vasket Jesus føttene til disiplene. Peter syntes dette var både overraskende og feil. Det var en oppgave for slaver og tjenere. Men Jesus ønsket å vise at slik han den kvelden vasket disiplenes føtter, slik kan han rense verden fra dens synd.

Måltidet Jesus spiste sammen med disiplene, var det jødiske påskemåltidet, en glededsfest til minne om da israelittenes blr fri fra det egyptiske slaveriet. Dette måltidet har et helt bestemt rutuale. All maten som er med, skal minne om bestemte hendelser. Usyret brød skal vise at forfedrene reiste fra Egypt i stor hast, charoscheth (en blanding av epler, nøtter, dadler og granatepler) er symbol på alt slavearbeidet. En bolle med salt vann skal minne om alle tårene folket har felt mens de var i Egypt. Hovedretten, påskelammet, skal minne om at Gud gikk forbi de husene der det var strøket blod på dørkarmen.

                   

Jesus innførte i dette måltidet nattverden. Han sa at han i nattverden ville møte sine venner og gi tilgivelse for all synd. ( MATT 26. 26 - 29 )

  

Etter at nattverdsmåltidet var slutt, tok Jesus med seg disiplene til Getsemane. Der gikk han for seg selv og ba til Gud mens han kjempet kampen mot dødsangsten. I mellomtiden hadde Judas inngått avtalen om å forråde Jesus.