St.Hans/Jonsok|Tradisjoner St.Hans/Jonsok|Olsok|Tradisjoner Olsok|Bots og bededag|Alle Helgensdag|


Treenigheten

I treenighetstiden skal kirken gi rettledning om hva det er å leve et kristent liv. Med treenighet forstår vi at Gud viser seg i tre ulike former; som Gud, som Jesus og som Den Hellige Ånd.

 

De tre store kirkelige høytider fokuserer på hver sin del av denne treenigheten;

Julen, der Gud grep inn med sin skaperhånd og lot Jesus bli født på  underfullt vis.

Påsken,der Jesus døde og oppstod som den første til evig liv

Pinsen, der talsmannen, Den Hellige Ånd, ble sendt til verden.