Dragsmark kloster (Marieskog)

Plan av klosterruinen i Dragsmark ved Uddevalla, tegnet etter undersøkelsene ved Wilh. Berg i 1897

Bohuslån, Sverige

Klosterruinen ligger vest på Borkeneset ved fjorden mellom Uddevalla og havet, nord for øya Orust.

Premonstratenserkloster, opprettet før 1260 og viet Sta. Maria. Det ble sekularisert før reformasjonen og klosterbygningene tatt i bruk som steinbrudd for Båhus festning i 1610.

Klosteret ble opprettet med støtte av kong Håkon Håkonsson, muligens i 1234. Dette har vært et av de mindre klostrene og det første som ble sekularisert før reformasjonen. Allerede i 1519 omtales en kongelig befalingsmann, og klosteret var da uten geistlig forstander. I 1532 forlenes klosteret bort på nytt, men «klosterfolket» måtte underholdes. Forfall og krigshandlinger førte til at klosterbygningene forfalt.

Klosterruinen ble undersøkt i 1897-98 (W. Berg). Kirken, som innvendig måler ca. 20x10m, har hatt krysshvelv. Klosterbygningene på sørsiden er bare undersøkt nærmest kirken. Det finnes imidlertid rester under jorden lenger sør.

De to rommene sør for koret tolkes som henholdsvis sakristi og kapittelsal og kan være del av en østfløy. I forbindelse med kirken, men noe vest for denne, er det også påvist deler av en bygning med en noe avvikende orientering enn de øvrige.

Litteratur

Niklasson, N. (1952-57): Klostret i den stilla dalen. I: Vikavarvet Årsbok (Fornminneselskapet)Lysekil. s. 3-27.