Fransiskanerklosteret i Kungahålla

Planlegningen av fransiskanerklosteret i Kungahålla viser en skjematisk fremstilling av murrester som ble funnet under bakken under utgravninger i 1950- og 1980-årene. Etter sammentegning av Th. Løfberg

Bohuslån, Sverige

Klosterruinen ligger skjult i grunnen i østre del av den nå forsvunne middelalderby, Konghelle. Fransiskanerkonvent som ble opprettet før 1272 og oppløst i 1532.

Konventet ble opprettet i kong Magnus Lagabøters tid, det vil si etter 1263, men før 1272, da vi vet det ble holdt et møte i klosteret. Klosterbygningene ble brent i forbindelse med stridighetene i 1532, og ruinen ble senere brukt som steinbrudd for Båhus festning.

Allerede i 1862 traff man på klosteranlegget, men det ble først undersøkt arkeologisk i 1953 (A. Tell) og i 1954 (N. Lagerholm). Klosterkirken, som var bygget av teglstein, har vært ca 35 m lang og ca 11 m bred, med en polygonal koravslutning som viser at koret hadde hvelv. Kirken har hatt et tilbygg mot nord i den østre delen.

Klosterbygningene har ligget syd for kirken. Hvordan disse har vært utformet til forskjellige tider er det imidlertid vanskelig å tolke ut fra de fremgravde murrestene. Øvrige deler av klosteret ligger trolig fremdeles i grunnen.

Litteratur

Andersson, H. (1981): Kungahålla. Stockholm. (Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport. Medeltidsstaden, 29)