Fransiskanerklosteret i Marstrand

Bohuslån, Sverige

Klosterruinene er ikke lokalisert i byen.

Fransiskanerkonvent, opprettet før 1291. Klosteret ble revet i 1532.

Fransiskanerkonventet ble trolig opprettet i 1280-årene, men klosteret nevnes først i 1291.1 1458 ble det holdt et provinsialkonsil i klosteret. Det ble rasert under stridigheter i 1532, da det omtales at trebygninger ble revet. Hvilke bygninger det dreier seg om, vites ikke. Enkelte forskere har hevdet at den nåværende «stadskyrkan» kan ha inngått i fransiskanernes anlegg, men det er ingen sikre belegg for en slik teori.

Litteratur

Hasselmo, M. (1980): Marstrand. Stockholm. (Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport. Medeltidsstaden, 22)