Gimsøy kloster

Skien kommune, Telemark

Klosteranlegget lå på Gimsøy, i området ved Dir. Smiths gate. Det finnes ikke synlige rester etter anlegget.

Benediktiner-nonnekloster som ble opprettet før 1150 og oppløst noen år etter reformasjonen.

Gimsøy kloster ble trolig opprettet av Dag Eilivsson like før midten av 1100-tallet, kanskje noe tidligere. Hans datter Baugeid ble den første abbedisse i dette nonneklosteret, som disponerte over anselig gods. Den gunstige plasseringen ved den seilbare elva opp til Skien, med Øvre Telemark som oppland, har hatt stor betydning for klosterets posisjon. Allerede i begynnelsen av 1500-tallet ble det bortforlent, men nonnene fortsatte å bo der - i hvert fall til ca 1540.

I 1546 brant klosterbygningene. Senere har byggearbeider i området fjernet nesten alle spor.

Det ble foretatt mindre undersøkelser i området i 1950-årene og i 1975. Arkeologene fant da graver fra middelalderen og murer fra nyere tid, men intet som kan knyttes til klosterbygninger. Kanskje vil undersøkelser i parken syd for Dir. Smiths gate kunne avdekke klosteranlegget.

Litteratur

Christophersen, A. (1976): Fra «klostermark» til industritomt. I: Union-nytt, 93, mai 1976, s. 35-38.

Seierstad, I. (1958): Skiens historie, b. 1. Skien s. 11-25.