Nonneseter kloster i Oslo

Utsnitt av bykartet over Gamlebyen i Oslo som viser hvor Nonneseter kloster kan ha ligget. Middelaldersk murhjørne og graver er inntegnet

Klosterlevningene skal finnes i grunnen under eiendommene Schweigaardsgate 55 og Grønlandsleiret 73.

Benediktinerkloster for kvinner, som antas å være opprettet i begynnelsen av 1100-tallet. Det var viet Sta. Maria. Klostersamfunnet synes å ha eksistert i flere tiår etter reformasjonen. I 1616 ble kirkemuren brukt som steinbrudd for byens rådhus.

Nonneseter kloster omtales første gang i 1161, men er trolig noe eldre. Det må ha ligget gunstig til, like inntil innfartsveiene fra nord og vest. Klosteret ble rikt og var styrt av innflytelsesrike abbedisser fra landets fremste slekter. Kanskje nettopp dette var grunnen til at nonnene under reformasjonen fikk en blidere skjebne enn sine medsøstre i andre klostre. Men klostergodset kom på andre hender i 1547, og fra den tid begynte bygningene å forfalle.

Det finnes i dag ikke synlige bygningsrester etter klosteret. Da Schweigaardsgate ble opparbeidet i 1879, kom det frem et hjørne av en bygning som har vært reist i kvaderstein. Dette mente man måtte være det sydvestre hjørne av klosterkirken. Store deler av kirken kan ha blitt fjernet da Schweigaardsgt. 50 ble bygget i 1887. Murfunnene, sammen med skjelettfunn som er gjort i området, antyder hvor klosteret kan ha ligget og hvor det fremdeles vil være mulig å påvise bygningsrester.

Litteratur

Bull, E. (1922): Kristianias historie, b. 1: Oslos historie. Kristiania.

Fischer, G. (1950): Oslo under Eikaberg. Oslo s. 131-132.