Olavsklosteret i Stavanger

Olavsklosteret lå i Stavanger ved vestenden av nåværende Haakon VII's gate.

Augustinerklosteret i Stavanger regnes som det første i sitt slag her i landet, til tross for at grunnleggelsesåret ikke er kjent.

Vi vet at klosteret eksisterte i 1160 og at det nevnes siste gang i 1236. Flyttingen til Utstein må ha skjedd i tidsrommet 1263 - 80, da kong Magnus Lagabøter opprettet klosteret der. Dette overtok godset og klosterkirken i Stavanger. Kirken var i bruk gjennom hele middelalderen, men i 1577 ble det gitt tillatelse til å bruke den som steinbrudd.

I 1843 ble det funnet ruiner etter klosterkirken, men i dag er det neppe mye å finne under overflaten.

Litteratur

Helle, K. (1975): Stavanger fra våg til by. Stavanger.