Europa i middelalderen

borg
 
På 1200-tallet var det europeiske landskapet dominert av ridderborger. Ridderene førte priviligerte liv. i skarp kontrast til hvordan bøndene som dyrket jorden deres levde. Det vokste opp byer rundt borgene og handelsmenn reiste langs de primitive veiene.
Utover på 1300-tallet hadde det vokst frem store rike byer rundt om i Europa. Det ble handlet med varer far mange forskjellige land. Engelsk ull, fransk vin og spansk såpe ble solgt i markeds byene som hadde grodd opp rundt borger og ved korsveier. Mange byer holdt årlige markeder, som kunne vare i flere dager. Velstående handelsmenn og håndtverkere organiserte seg i mektige laug.  by