handelHøymiddelalderen

Fra 1050 til ca 1300

 

Høymiddelalderen faller sammen med pavekirkens glansperiode og kampen mellom konglig og kirkelig makt, korstogene og europeisk ekspansjon. Det var i denne perioden stor vekst i handelen, noe som førte til at mange europeiske byene ble større og mektigere. Dette resulterte i et fastere statssystem i Europa.