Den spanske inkvisisjonen

 

inkvisisjonenI 1492 overga Granada, det siste kongerike i Spania okkupert av muslimske maurere (opprinnelig fra Nord-Afrika), seg til Kong Ferdinand og Dronning Isabella. Dermed hadde de kristne gjenerobret hele Spania. I kampen for et helt kristent Spania hadde Ferdinand og Isabella opprettet den spanske inkvisisjonen. Det var ingen plass i deres forente kongeriker for spanske muslimer eller jøder.
Flere land i Europa hadde en inkvisisjon. Det var en religiøs domstol som behandlet kjetteri (ideer som stred mot kirkens offisielle lære). I Spania var inkvisisjonen særlig sterk. En prest ved navn Torquemada var Storinkvisator og drepte og torturerte mennesker som etter hans mening ikke hadde den rette kristne tro.