Liste over konger som

regjerte i Norge i middelalderen

 

1000-1015 Dansk styre: Eirik og Svein Håkonsson, Ladejarler 
1015-1028 Olav 2 (Haraldsson) den hellige
1028-1029 Dansk styre: Håkon Eiriksson Jarl 
1029-1030 Knut den mektige
1030-1035 Svein Knutsson (Alfivason)
1035-1047 Magnus 1 (Olavsson) den gode
1045-1066 Harald 3 (Sigurdsson) Hardråde
1066-1069 Magnus 2 Haraldsson
1067-1093 Olav 3 (Haraldsson) Kyrre
1093-1095 Håkon Magnusson (Toresfostre)
1093-1103 Magnus 3 (Olavsson) Berrføtt
1103-1115 Olav Magnusson
1103-1123 Øystein 1 Magnusson
1103-1130 Sigurd (Magnusson) Jorsalfare
1130-1135 Magnus 4 (Sigurdsson) Blinde 
1130-1136 Harald 4 (Magnusson?) Gille
1136-1155 Sigurd Munn
1136-1161 Inge 1 (Haraldsson) Krokrygg
1142-1157 Øystein 2 Haraldsson
1157-1162  Håkon 2 (Sigurdsson) Herdebrei 
1161-1184  Magnus 5 Erlingsson
1177-1202 Sverre Sigurdsson
1202-1204 Håkon 3 Sverresson
1204-1217 Inge 2 Bårdsson
1217-1263 Håkon 4 Håkonsson
1263-1280  Magnus 6 (Håkonsson) Lagabøte 
1280-1299  Eirik 2 Magnusson
1299-1319 Håkon 5 Magnusson (den eldre)
1319-1355 Magnus 7 Eriksson
1343-1380  Håkon 6 Magnusson (den yngre)
1381-1387 Olav 4 Håkonsson
1388-1412 Margrete
1389-1442 Erik av Pommern
1442-1448 Christoffer av Bayern
1449-1450 Karl 1 Knutsson Bonde
1450-1481 Christian 1
1481-1483 Interregnum
1483-1513 Hans
1513-1523 Christian 2 
1524-1533  Frederik 1