Norge i middelalderen

gårdshusNorges geografiske plassering i Europa har alltid påvirket vår utvikling. Pa bakgrunn av dette regner man ikke mad at middelalderen i Norge starte for rundt år 1000, og varte frem til år 1537 (Fastslått i  Lov om kulturminner)
De første årene etter Olav den hellide døde i slaget på Stiklestad i 1030, ble Norge styrt av sønnen til danskekongen. Detter var lite populært i Norge, så etter fem år ble Olav den helliges sønn Magnus hentet fra Gardariket (Russland).
Utover i middelalderen var det vekselvis borgerkrig og fredlige tilstander i Norge.
Listen over konger som styrte i Norge i middelalderen er lang, så en del  konger regjerte kun i korte perioder.
Mange konger fikk utretter lite mens de hadde makten, mens andre har et mer omfattende ettermæle, som for eksempel Sigurd (magnusson) Josalfare, som reiste i korstog til Jorsal (Jerusalem)
I tiden etter 1349 da Svartedauden kom til Norge, var det store nedgangstider. Man regner med at så mange som 2/3 av befolkningen døde av "Den svarte pesten".