Den tidlige middelalder

sverd

Fra 500 til 1050

(Den mørke middelalder)

 

Ved inngangen til middelalderen var det omfattende økonomsike nedgangstider . Det Vest-Romerske riket hadde nettopp gått under, noe som ga ringvirkninger i hele Europa. Dette var medvirkende årsak til at store folkegrupper forlot sine boplasser i søken etter bedre levekår andre steder. Perioden var dominert av folkevandringer og uro helt frem til vikingetoktene tok slutt på 1000-tallet.
Et tredje kjennetegn for den tidlige middelalder er kulturell stagnasjon. Perioden fra 850 til ca. 1000 betegnes gjerne som de mørke århundrer. Til tross for dette, var denne tiden starten på de føste germanske statsdannelsene i Europa. Det nye europeiske keiserdømme, føydalismen og kristningen av de germanske folk.