Tiende

 

Det var kongebrødrene Sigurd Jorsalfar og Øystein som innførte loven om tiende. Loven om tienden gikk ut på at folk skulle gi fra seg hver tiende kalv de fikk på garden, hver tiende fisk som ble fisket og hvert tiende kornband som ble høstet.
Alt dette ble delt i 4 deler. De fattige fikk en fjerdedel, prestene og bispen fikk hver sin fjerdedel, og den siste fjerdedel gikk til kirkebygging.