DET FEMTE BUD

 DU SKAL IKKE SLÅ I HJEL

Hva vil det si?
Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke skader vår neste på hans legeme eller gjør ham noe vondt, men hjelper ham når han er i nød.

 1. Hva blir vi forbydd i det femte bud?
  Ethvert drap som ikke skjer etter lovlig dom eller befaling fra styresmaktene.   
  à

   

 2. Brytes budet bare hvis en begår et mord i handling?
  Nei, en kan også drepe med et hatefullt hjerte, med øynene og med tungen. 
  à

   

 3. Hvordan kan en drepe i handling?

  1. Ved å skyte, slå, stikke ned, forgifte e.l., eller ved å la være å hjelpe en som er i livsfare.

   1M 9: 6    Den som utøser menneskets blod, hans blod skal bli utøst av mennesker.
    

  2. Ved å ta levebrødet fra noen eller bringe dem i stor sjelesorg. Dette kan også skje langsomt og hemmelig.

   Sir. 34:23    Den dreper sin neste som tar hans livsopphold fra ham, og den utøser blod som frarøver en arbeider hans lønn.

    

 4. Å ha et hatefullt hjerte og bruke harde ord, regnes også det for drap?
  Ja, det lærer Jesus oss når han forklarer den åndelige meningen med dette budet.

  Matt 5:21-22    Dere har hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.
  Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild.  

   

 5. Et menneske som bærer på hat og vil hevne seg, er altså en morder?
  Ja, for Gud ser mer på hjertet enn på hånden.

  1 Joh 3:15    Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg.

   
 6. Å spotte, håne og skjelle ut sin neste, er også det mord?
  Ja, Jesus kaller det en synd som fortjener helvetes ild, og David sier:

  Salme 64:4    De gjør sin tunge skarp som et sverd, på buen legger de sin pil – det bitre ord – 

   
 7. Er det så stor synd å være sint, bitter og ondskapsfull?
  Ja, der slike synder hersker, der er ikke nådens Ånd og Jesu vennlige sinnelag.

  Ef 4:31-32    La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap. Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!      

   
 8. Hva skal en som lett blir sint, gjøre for å styre og dempe sinnet sitt?
  Han skal væpne seg med Kristi kjærlige sinnelag, våke over hver tanke, unngå alt som kan friste ham til å bli sint, og be om at han ikke må falle når han blir fristet.

   
 9. Men har vi aldri lov til å bli sinte?
  Ikke på mennesker, men bare på synd og ondskap. Denne rette vrede kalles nidkjærhet, og den kommer av kjærlighet til Gud og nesten.

  Jak 1:19-20    Vit dette, mine kjære brødre: Hvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede.

  Salm 119:139    Min nidkjærhet har fortært meg, fordi mine motstandere har glemt dine ord.

  Ef 4:26   Bli vred, men synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede.


   
 10. Kan en også drepe sin nestes åndelige liv?
  Ja, ved å forføre ham, så han faller i synd. (Se nr. 607- 608!)

  Matt 18:6    Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp.

   
 11. Er det tillatt å ta livet av seg selv?
  Nei. Det femte bud forbyr oss å gjøre slutt på et menneskes liv. Dette gjelder så vel vårt eget som andres.
  Det er likevel ikke gitt oss mennesker å kunne si noe om de avdødes evige skjebne. à

  1 Kor 4:5    Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd.
   
  Jak 4:11f     Baktal ikke hverandre, brødre! Den som baktaler en bror eller dømmer sin bror, han baktaler loven og dømmer loven. Men dersom du dømmer loven, da er du ikke lovens gjører, men dens dommer. Én er lovgiveren og dommeren, han som har makt både til å frelse og til å ødelegge. Men du, hvem er du som dømmer din neste?

  Salm 119:137    Du er rettferdig, Herre, og rettvise er dine dommer.

   
 12. Hva blir befalt i det femte bud?
  1. Å hjelpe og støtte vår neste i all legemlig nød.

   1 Joh  3:17    Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? 
    
  2. Å være vennlig og saktmodig mot vår neste.

   Matt. 5:5    Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden.
    
  3. Å sørge for vår nestes sjel nå vi ser den står i fare for å gå fortapt. Som åndelige prester skal vi hjelpe andre til salighet ved å advare og formane i kjærlighet.

    Jak 5:19-20    Mine brødre! Dersom noen iblant dere har faret vill fra sannheten, og en omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarne vei, han frelser en sjel fra døden, og skjuler en mengde av synder. 

    
 13. Hvem var den første morder?
  Kain, som drepte sin bror Abel av misunnelse.

   
 14. Er det også synd å være ubarmhjertig mot dyra?
  Ja.

  Ordspr. 12:10    Den rettferdige har omsorg for sin buskap, men den ugudeliges hjerte er hårdt.

 

Det sjette bud