DET NIENDE BUD

 DU SKAL IKKE BEGJÆRE DIN NESTES HUS.

Hva vil det si?
Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke ønsker å få tak i andres arv eller eiendom på en uærlig måte og lurer det til oss, men hjelper dem til å ha sitt i fred.

 1. Hva ondt blir vi forbydd i det niende bud?
  De syndige lyster og begjæringer, særlig etter andres eiendom.

   

 2. Lyder ikke det tiende bud nesten likedan?
  Jo.

 

DET TIENDE BUD

DU SKAL IKKE BEGJÆRE DIN NESTES EKTEFELLE, ARBEIDSFOLK, HUSDYR ELLER NOE ANNET SOM TILHØRER HAM.

Hva vil det si?
Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lokker eller truer fra vår neste hans ektefelle eller noen som arbeider hos ham, men formaner alle til å være trofaste og gjøre sin plikt.

 1. Hva er forskjellen mellom det niende og det tiende bud?
  Det er ikke tingene vi begjærer det er så stor forskjell på, men derimot selve lysten.

   

 2. Hvor mange slags ond lyst eller begjæring er det da?
  To slags:

  1. En arvelig eller opprinnelig lyst, som er selve den fordervede natur eller tilbøyeligheten til det onde.

  2. En gjørlig eller virkelig lyst, som springer ut fra arvelysten som en frukt fra roten.
   Denne lysten kan mennesket enten følge og nære, eller ved Guds hjelp stå imot og undertrykke.

   Jak 1:14-15    Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.   

    

 3. Hvor blir den gjørlige lyst forbydd?
  I det niende bud, som er uttrykt slik i

  5 Mos 5:21    La deg ikke lyste, dvs. La din vilje ikke bli dradd med av det onde begjæret som bor i deg.
   

 4. Hvor blir den arvelige lyst forbydd?
  I det tiende bud, som er uttrykt slik: Du skal ikke begjære, dvs.: Det skal ikke være noe ondt begjær i ditt hjerte. Du skal ikke ha arvesynd.

   

 5. Finnes det noe menneske som ikke har arvelig ond lyst?
  Nei.

  1 Joh 1:8    Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. 

   

 6. Guds barn føler jo denne arvelysten med sorg.  Blir de likevel fordømt på grunn av den?
  Nei, dem har synden ingen makt til å fordømme, for de er i Kristus og står ikke lenger nakne overfor Guds rettferdighet.

  Rom 8:1    Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.  

   

 7. Men om nå et menneske følger arvelysten og lar den bryte ut i gjørlig lyst med vilje og behag?
  Der hvor denne gjørlige lyst får herske, der hersker ikke Kristi nåde. Derfor er et slikt menneske under forbannelsen.

  Rom  8:13    For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve.   

   

 8. Er det synd å ha vilje til å gjøre noe ondt, når en ikke utfører gjerningen?
  Ja, for Gud tar viljen i gjerningens sted.

  Matt 5:28    Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. 

   

 9. Men på den måten kan en jo bryte alle Guds bud bare med tanker og begjæringer?
  Ja, uten tvil, for Guds lov er åndelig, og den som vil holde de andre budene, må stadig våke over sitt hjerte etter disse to siste. De er som nøkkelen til hele loven.

   

 10. Er da all lyst og begjæring ond?
  Mennesket har et naturlig begjær etter det som legemet trenger, som f.eks. å spise, sove og bevege seg. Denne lysten var i mennesket også før syndefallet, og den er derfor i seg selv ikke syndig.

   

 11. Men kommer det ikke mange synder fra slike begjæringer i mennesket?
  Jo, i sannhet. Det skyldes naturens dype fordervelse, som blander seg i alt. Den gjør at den uskyldige lysten blir overdreven og uren hvis vi ikke nøye våker og kjemper mot den.

   

 12. Hva er det særlig som vekker det syndige begjæret?
  Det er:

  1. Det overflødige, overdådige og vellystige.

   1 Pet 2:11    Jeg formaner dere til å avstå fra de kjødelige lyster, som strider mot sjelen.      
    

  2. Det som Gud har gitt til min neste, og ikke til meg, og som jeg derfor ikke må misunne ham. Det kan være hans hustru, tjenestefolk eller noe han eier.

    

 13. Men kan jeg ikke ønske meg noe av det min neste har, uten misunnelse eller urett?
  Jo, jeg kan ønske å få kjøpt noe av en som vil selge, slik som Abraham ville kjøpe en åker. Men jeg må ikke ønske å tilvende meg andres eiendom med list, makt eller et falskt skinn av rett, slik som Akab gjorde med Nabots vingård.

  1 Mos  23:4    En fremmed og en utlending er jeg blant dere. La meg få et gravsted til eiendom hos dere, så jeg kan føre min døde hustru bort og begrave henne.

  1 Kongeb 21:2    Akab talte med Nabot og sa: Gi meg din vingård, så jeg kan ha den til grønnsakhage! For den ligger tett ved mitt hus. Jeg vil gi deg en bedre vingård i stedet for den, eller om du så synes, vil jeg gi deg så mye penger som den er verd.

   

 14. Hva godt blir vi befalt i det niende bud?
  At vi skal våke over det onde begjæret i hjertet og kjempe mot det.

   

 15. Hva blir vi befalt i det tiende bud?
  At vi ikke skal ha det aller minste onde begjær i hjertet.

   

 16. Hva tjener da det tiende bud til, når det krever noe som er umulig: at menneskene skal være helt fri for ondt begjær?
  Det viser:

  1. Guds fullkomne rettferdighet, som ikke slår av på sine krav, selv om det falne menneske ikke er i stand til å oppfylle det.

  2. At Gud ikke er skyld i at mennesket falt, for da kunne han ikke forby følgene av dette fallet.

  3. At alle mennesker, selv de helligste, i grunnen er syndere, som ikke kan bli stående for Gud med sin egen rettferdighet. Selv om de ved Guds nåde overvant alle gjørlige lyster og synder, så har de likevel arvesynden, som stadig tjener til å ydmyke dem.

 

Hva sier Gud om alle disse bud?