DET SJETTE BUD

DU SKAL IKKE DRIVE HOR

Hva vil det si?
Vi skal frykte og elske Gud, så vi lever rent og tuktig  i ord og gjerning og enhver elsker og ærer sin ektefelle.

 1. Hva er ekteskapet?
  Den eldste stand og ordning, innstiftet i paradiset av Gud selv, som ville at mann og kvinne skulle være ett kjød.

   
 2. Er ikke ekteskapet syndig og vanhellig?
  Ikke når en følger Guds ordning og vilje.

   Heb 13:4    La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet!

   
 3. Hvorfor har Gud innstiftet ekteskapet?
  1. For at menneskeslekten skal forplante seg.

   1 Mos 1:28    Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden.
    
  2. For å avverge de onde lyster.

   1 Kor 7:2    Men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann.
    
  3. For at mann og hustru skal gi hverandre hjelp, råd og trøst.