DET SJUENDE BUD

 DU SKAL IKKE STJELE

Hva vil det si?
Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke tar eller lurer til oss penger eller annet som vår neste eier,  men hjelper ham å bevare sin eiendom og bedre sine levekår.

 1. Hva blir vi forbydd i det sjuende bud?
  Å ta noe fra vår neste mot hans vilje, om det så er det aller minste.

   

 2. Kan det skje på flere måter?
  Ja, det kan skje åpenbart eller skjult.

   

 3. Hva mener vi her med åpenbart tyveri?
  Å ta andres eiendeler uten minste skinn av rett, som om det var vårt eget.

   Ef  4:28    Den som stjal, må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender. 

   
 4. Hva er skjult tyveri?
  At en på en hemmelig og listig måte tar eller holder tilbake noe som tilhører andre. Slikt tyveri kan foregå på mange forskjellige måter og blir ofte ikke oppdaget. I Guds øyne er det like fullt tyveri.

   
 5. .Nevn noen av de mest alminnelige former for skjult tyveri!
  1. At en bedrar sin neste i kjøp og salg ved å være uærlig i mål eller vekt, kvalitet på varene, betaling e.l.

   1 Tess  4:6     Ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med ham å gjøre. For Herren er hevner over alt slikt.

   3  Mos  19:35-36    Dere skal ikke gjøre urett i dom, i lengdemål, i vekt eller i hulmål. Rette vektskåler og rette vektlodder skal dere ha.
    
  2. Når en arbeidstaker tar imot full betaling, men ikke gjør fullgodt arbeid, eller han stikker til seg noe av arbeidsgiverens
   eiendom eller behandler den på en skjødesløs måte.
   à

   2 Tess  3:10    Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete.

    Jak  5:4    Like ens når en arbeidsgiver ikke betaler forsvarlig lønn til arbeiderne sine.
   Se, lønnen dere har holdt tilbake fra arbeiderne som har skåret åkrene deres, roper høyt, og ropene fra høstfol­ke­ne er nådd
   fram til Herren Sebaots ører. 
    
  3. Når en som låner ut penger, utnytter andres nød ved å ta urimelig høye renter.

   3 Mos 25:36    Du må ikke ta rente eller ågerpenger av ham. Du skal frykte din Gud, så din bror kan leve med deg.
    
  4. Når en som skylder penger og kan betale, lar seg slå konkurs eller kommer seg unna gjelden på annen uhederlig måte.

   Salme 37:21    Den ugudelige låner og betaler ikke. 
    
  5. Når en dommer eller annen tjenestemann misbruker sin makt til å utsuge andre eller lar seg bestikke til å gjøre noe urett.

   Ord. 17:23    Den ugudelige tar gaver ut av brystlommen for å bøye rettens gang.
    
  6. Når en lurer seg unna skatt, toll eller andre avgifter.

   Rom 13:7    Gi alle det dere skylder dem: skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll.  
    
  7. Når noen vil høste fordel av andres skade, ved vågelig spill om penger eller andre verdier, enten en vinner eller taper, ved unyttige kunster og ved unødvendig tigging.

   2 Tess 3:11-12    Men nå hører vi at noen blant dere ikke skikker seg vel. De arbeider ikke, men er opptatt med unyttige ting. Slike folk påbyr og formaner vi i den Herre Jesus Kristus, at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød.

    
 6. Er alle slike tyver i en fordømmelig  tilstand?
  Ja, det er de. Selv om ikke alle blir straffet her i tiden, så kommer de likevel alle til helvete hvis de ikke alvorlig omvender seg.

  1 Kor 6:10    Far ikke vill! Verken tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. 

   
 7. Hva skal en tyv gjøre som vil omvende seg og søke nåde hos Gud?
  Han må først slutte å stjele, og så gi fra seg det han har stjålet. Så langt han evner skal han erstatte tapet og gi tyvegodset tilbake til eieren.

  2 Mos 22:3    Tyven skal gi full bot.        

  Luk 19:8    Har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det  firedobbelt igjen. 

  Tob. 2:18    Gi det tilbake til eiermennene, for det er ikke tillatt  å spise det som er stjålet.   

   
 8. Men hvis nå den rette eieren eller arvingene hans ikke er å finne?
  Da, men ikke før, skal tyvegodset gis til de nødlidende.

  Luk 16:9    Gjør dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger! 

   
 9. Kan ikke presten avløse en fra denne synden, selv om tyven beholder det han har stjålet?
  Nei, langt fra. Gud tilgir bare den som virkelig angrer sin synd, men den som beholder tyvegodset, kan ikke ha noen rett anger.

   
 10. Er det også synd å stjele noe som har liten verdi?
  Ja, det er stor synd mot Gud å ville bryte hans bud på grunn av en ubetydelig ting. Men mot nesten er synden større når en stjeler mer fra ham.

   
 11. Er det synd å stjele fra en rik?
  Ja, budet gjelder ethvert tyveri. Det at noen er rike, gir ikke meg noen rett til å tjele fra dem.

   
 12. Er det synd å hele med en tyv?
  Ja, det er å gjøre seg medskyldig i andres synder.

  Ordspr  29:24    Den som deler med en tyv, hater sitt liv. 

   
 13. Går det også an å stjele fra seg selv?
  Ja, det kan skje:
  1. hvis en sløser med Guds gaver eller ikke vil arbeide.

   Ordspr  23:21    For drankeren og fråtseren blir fattig, og søvnighet kler mannen i filler. 
    
  2. hvis en av gjerrighet ikke bruker det en trenger til livets opphold.

   Sir  14:5-6    Den som er ond mot seg selv, hvem vil han være god mot? Og han skal aldri få glede av sine penger.
   Det finnes ingen verre enn den som ikke unner seg selv noe, og dette er lønnen for hans ondsdakp. 

    
 14. Men kan ikke enhver gjøre som han vil med det han har?
  Nei, for vi forvalter Guds gaver og skal gjøre regnskap for dem engang.

  Luk 16:12    Og har dere ikke vært tro i det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til egen eiendom?

   
 15. Hva godt blir vi befalt i det sjuende bud?   
  Å gjøre det som er til nytte for vår neste.

   
 16. Hvordan kan vi være til nytte for vår neste i timelige ting?
  Ved å låne ham eller gi ham noe han trenger.

  1 Joh 3:17     Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham?

  Hebr  13:16    Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre. For slike offer er til behag for Gud. 


   
 17. Hvem kan og skal hjelpe nødlidende mennesker?
  Særlig de rike, men ellers alle som har mer enn de trenger til daglig.

  1 Tim 6:17-19    Du skal pålegge dem som er rike i denne verden, at de ikkeskal være overmodige og heller ikke skal de sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. De skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. Slik samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for framtiden, for at de kan gripe det sanne liv.   

   
 18. Hvordan skal vi gi gaver til de trengende?
  Etter evne og av et kjærlig hjertelag.

   Tob. 4:9    Gi almisse etter din evne. Om du har lite, så vær ikke redd for å gi almisse etter det lille du har.

   
 19. Straffer Gud de ubarmhjertige?
  Ja.

  Jak 2:13    For dommen skal være uten barmhjertighet mot dem som ikke har vist barmhjertighet.

  Salme  41:2    Salig er den som akter på den hjelpeløse! På den onde dag skal Herren fri ham ut.  
   

Det åttende bud