DEN ANNEN PART 

Om troen

 1. Kan noen bli salig bare ved å kjenne trosartiklene?
  Nei, for dem kjenner djevelen også.

  Jak 2:19    Du tror at Gud er én. Du gjør vel! Også de onde ånder tror det - og skjelver.

   

 2. Hvilken forskjell er det da mellom trosartiklene og selve troen?

   

 3. Hva handler trosartiklene om?
  Om Guds vesen, vilje og gjerninger.  

   

 4. Men er det da en Gud?
  Ja.

   

 5. Hvordan kan vi være sikre på det, når vi ikke ser Gud?
  Vel kan vi ikke se ham med øynene, men vi kan se ham med sinnet

   

 6. Hvordan lærer vi av disse at det er en Gud?

  1. I samvittigheten, som er Guds domstol i hjertet, kjenner vi en indre uro når vi gjør ondt, og trøst når vi gjør godt.

   Rom 2:15    Hedningene viser at den gjerning loven krever, er  skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller
   også forsvarer dem – .  
    
    

  2. Det at hele verden er skapt og fortsatt blir oppholdt, vitner daglig om at Gud er til.

   Rom 1:19-20    For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.         
    

  3. Den hellige skrift taler enda klarere om at Gud er til. Ved Ordet bekrefter Den Hellige Ånd dette i de troendes hjerter.

   Joh 1:18    Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, han har forklaret ham.   

    

 7. Også en hedning kan altså vite noe om Gud, ut fra sin fornuft, sin samvittighet og skaper­verket. Er ikke dette nok til at han kan bli salig?
  Nei, for han vet ikke noe om Kristus og Guds nåde i ham. Hans egen natur åpenbarer ikke det. Men den naturlige unnskapen kan likevel lede til å søke nærmere etter Gud. De som forakter denne kunnskapen, er derfor uten unnskyldning på dommens dag.

  Matt 16:17    Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen.

   

 8. Hva er Gud?
  Et åndelig, uendelig og ubegripelig vesen.
  Han er allmektig, allvitende, allestedsnærværende, god, barmhjertig, sannferdig, hellig og rettferdig.  

   

 9. Når Gud er et åndelig vesen, har han da ikke noe legeme eller noen skikkelse?
  Nei, for en ånd har ikke kjøtt og ben.

  Luk 24:39    Se mine hender og mine føtter, at det er meg selv! Rør ved meg og se! For en ånd har ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har.

   

 10. Hvorfor taler da Bibelen om Guds øyne, hender og andre lemmer?
  I dette retter Guds Ånd seg etter vår fatteevne. Med lemmene siktes det til Guds krefter og egenskaper. Øynene betyr da hans visdom, hånden hans styrke osv.

   

 11. Hva skal Guds åndelige vesen minne oss om?
  At Gud - som er en ånd - bør tilbes i ånd og sannhet. 

  Joh. 4:24    Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe ham i ånd og sannhet.

   

 12. Hva betyr Guds egenskaper?

   

 13.  Hvilke formaninger kan vi få når vi tenker på Guds egenskaper?
  Vi bør

   

 14. Hvilken trøst kan vi få når vi tenker på Guds egenskaper?
  Det er til stor trøst for oss at den allesteds­nærværende og allvitende Gud ser vår nød, og at han

   

 15. Hvor mange guder er det?
  Bare én eneste.

  5 Mos 6:4    Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.    

   

 16. Hvordan har Gud åpenbart seg i Skriften?
  Som ett eneste vesen, men i tre personer: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Disse tre er ett og kalles Den hellige treenighet.

  1 Joh 5:7    For de er tre som vitner.    

  Mat  3:16-17    Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elske