1600-tallet i Norge

POLITISK HISTORIE
 
KIRKEHISTORIE
 
1588-1648 Christian IV   1604 Utkast til norsk kirkeordinans
1607 Den norske kirkeordinans
1590 Prosessen mot Anne Pedersdotter
  1643 Christian IVs Recess 1629 Kirketuktsordning
 
1595-1692 J.R. Brochmann
1648-1670 Fredrik III      
  1660 Eneveldet innføres   1634-1703 Tomas Kingo
      1634-1716 Dorothe Engelbretsdatter
1670-1699 Christian V     1647-1707 Petter Dass
  1682 Den danske lov
1687 Den norske lov
1685 Kirkeritualet  
    1699 Kingos Salmebok