1700-tallet i Norge

1700-tallet representerer overgangen fra ortodoksi til pietisme (1730) og fra pietisme til forsiktig opplysning (1746). Tiden i mellom er den egentlige statspietistiske tid med en rekke pietistiske reformer. I Norge fikk opplysningstiden dårligere kår enn i Danmark. Både blant det nye haugianske lekfolk og på det nye teologiske fakultet i Kristiania levde den gamle pietisme videre.

POLITISK HISTORIE
 
KIRKEHISTORIE
 
      1636-1705 Spener
1663-1727 Franke
1682-1727 Thomas von Westen
1686-1758 Hans Egede
1699-1730 Fredrik IV 1709-1720 Den  store nordiske krig 1714/15 Syvstjerneprestenes
reformkrav
1716 Samemisjonen
1720 Grønnlandsmisjonen
 
1731-1746 Christian VI   1732 Ny universitetsfundas
1735 Ny helligdagsforordning
1736 Konfirmasjonsloven
1737 Pontoppidans forklaring
1739 Allmueskoleloven
1741 Konventikkelplakaten
1700-1760 N.L. von Zinzendorf
       
1746-1766 Fredrik V