Senmiddelalderen

Fra ca 1300 til ca 1500

gardSenmiddelalderen betraktes som en oppløsningstid med en katastrofal befolkningsreduksjon, mye på grunn av svartedauden.
Det var i denne perioden også stor nedgang i handel og jordbruk. Først og fremst var det den økonomiske krisen en krise for de jordeiende gruppene i samfunnet. Krisen fjernet også mange av de føydale institusjonene i Vest-Europa og banet vei for moderne kapitalisme. Videre gikk mange av høymiddelalderens statsdannelser i oppløsning, mens nye ble skapt. Mange vil si  at det var i perioden grunnlaget for mange av dagens Europeiske land ble lagt.
 
I denne perioden var det mange gårder som ble lagt øde på grunn av den store befolkningsreduksjonen.