DET ÅTTENDE BUD

DU SKAL IKKE SI FALSKT VITNESBYRD MOT DIN NESTE

Hva vil det si?
Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver om vår neste, ikke sviker, baksnakker eller setter ut ondt rykte om ham, men unnskylder ham, snakker pent om ham og tar alt i beste mening.

 1. Hva ondt blir forbydd i det åttende bud?
  Å si falskt vitnesbyrd mot sin neste.  

   

 2. Hva menes det med et falskt vitnesbyrd?
  Å si noe om sin neste som er usant eller ukjærlig.  

   

 3. Hvordan kan en si falskt vitnesbyrd i rettssaker?

  1. Når anklageren kommer med løgnaktige beskyldninger.

   Ordspr  19:5b    Den som taler løgn, skal ikke komme unna.  
    

  2. Når et vitne avgir falsk forklaring.

   Ordspr  19:5a     Et falskt vitne skal ikke bli ustraffet. 
    

  3. Når den tiltalte eller hans forsvarer påstår noe som de vet er løgn   .à

   2 Mos  23:1    Du skal ikke utbre falskt rykte. Du skal ikke gjøre felles sak med den ugudelige, så du blir et urettferdig vitne. 
    

  4. Når dommeren avsier en uriktig dom, enten bevisst eller av uforstand.

   Ordspr. 17:15    Den som frikjenner en ugudelig, og den som domfeller en rettferdig, de er begge to en styggedom for Herren. 

    

 4. Kan kristne anlegge sak mot hverandre?
  I viktige saker og ytterste nødsfall kan de overlate en avgjørelse til domstolen, som er en Guds ordning. Det må skje uten hat til motparten. Men det er høyst ukristelig å være uforsonlig og hevnlysten eller gå i retten for småting.

  1 Kor 6:7    Allerede dette at dere har rettssaker mot hverandre, er et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor tåler dere ikke heller tap?

  Ordspr. 20:22      Si ikke: Jeg vil gjengjelde ondt med ondt! Vent på Herren, og han skal frelse deg!

  Matt. 5:39    Men jeg sier: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.   

  Rom. 12:19    Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.

   

 5. Hvordan kan en ellers si falskt vitnesbyrd?
  Når en lyver på sin neste og setter ut et ondt rykte om ham.

  Sir 5:16    La deg ikke kalles en øretuter, og forråd ingen med din tunge.    

   

 6. Men kan vi ikke si det onde om vår neste hvis det er sant?
  Nei, ikke uten at alle vet om det, og selv da bør en ikke finne noen glede i slikt, for det er ukjærlig.  

   

 7. Hvordan kan vi svike vår neste?     

  1. Ved å røpe en hemmelighet som han har betrodd oss.

   Ordspr  11:13    Den som går omkring og baktaler, åpenbarer hemmeligheter. Men den som er trofast i ånden, skjuler saken.   
    

  2. Ved å snakke om hans skjulte feil, til skade for ham selv og til anstøt for andre.

   Sir. 19:7-8    Si aldri igjen det andre har sagt. - Fortell ikke venn eller fiende om andres livsførsel, og hvis du ikke synder ved det, så åpenbar det ikke.   


    

 8. Skal vi da ikke la øvrigheten eller presten få vite hva galt vår neste har gjort?
  Jo, når vi gjør det av kjærlighet og omsorg for vår neste eller for å hindre synd, slik som Josef fortalte faren om brødrenes synder. Og Kristus befaler oss å si nestens synd til menigheten når hemmelig advarsel ikke hjelper.   

  Matt. 18:17    Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller!

  Men er det hevnlyst eller sladresyke som driver oss, gjør vi synd.  

   

 9. Kan en også på andre måter synde med sine ord?
  Ja, alle unyttige ord er syndige.

  Matt 12:36    Men det sier jeg dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag.  

   

 10. Hva godt blir vi befalt i det åttende bud?
  Å unnskylde, tenke og tale godt om vår neste og ta alt i beste mening
   

   

 11. Men kan vi tenke godt om alle mennesker?
  Vi skal i kjærlighet håpe det beste og ikke bære på mistanke eller dårlig tro om noen - så sant de ikke gjør åpenbare synder som røper ondskapen i hjertet.

  1 Kor 13:5, 7    Kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.     

  Men åpenbar ondskap må vi ikke tale godt om.

  Jes 5:20    Ve dem som kaller det onde godt .           

   

 12. Skal vi også unnskylde vår neste når andre snakker ondt om ham?
  Ja, hvis vi kan gjøre det med sannhet, særlig hvis han ikke selv er til stede og kan forsvare seg.

  Sir  6:6    En søt munn vinner mange venner.          

  1 Pet  4:8    Kjærligheten skjuler en mengde synder. 

 

Det niende og tiende bud